Pierwszy absolwent programu międzynarodowych studiów doktoranckich

Miło nam poinformować, że 18 kwietnia 2017 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mohammeda Jard Kadhim, pierwszego absolwenta programu międzynarodowych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

 

 

 

Tytuł rozprawy doktorskiej brzmiał: „The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)” (tłum: "Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica)”. Praca została obroniona na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, a jej promotorem  był dr hab. Grzegorz Borsuk (Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej). 

 

Gratulujemy!

 

 red. 

foto: DTM, UP w Lublinie