Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Agrobioinżynierii

 


8 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów  Wydziału Agrobioinżynierii.

 

 

 

[ PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ ]

Uroczystości przewodniczył dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk i prodziekani:  prof. dr hab. Barbara Kołodziej, dr hab. Halina Lipińska, dr hab. Cezary Kwiatkowski,  prof. nadzw.

JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, zwrócił się do absolwentów w krótkim przemówieniu, życząc im wielu dalszych sukcesów. Na sali obecni byli również dziekani i prodziekani z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu.
 

 

 

Spotkanie to było okazją do podsumowania dokonań  najlepszych absolwentów oraz wręczenia nagród i dyplomów.

Honorową Odznaką UP w Lublinie odznaczeni zostali:
Karolina Zarzeczna, Joanna Toporowska,  Michał Możejko, Joanna Garbacz,  Edyta Samojedna,  Ilona Woźniak, Edyta Maria Pawłowicz, Agnieszka Hetman,  Iwona  Hanaka

nagrody książkowe ufundowane przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyk i wręczone przez prof. dr hab.  Halinę Buczkowską za wyniki w nauce:
Michał Możejko, Ilona Woźniak, Edyta Maria Pawłowicz

za działalność w studenckich kołach naukowych wyróżnienia otrzymali:
z SKN Leśnictwa: Paulina Lipka,  Edyta Pawłowicz, Jakub Misiurski, Katarzyna Rybak, Bartłomiej Sitarz, Agnieszka Murat, Michał Słowiński, Maciej Kliszcz, Patryk Zarzycki
z SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej: Diana Podbrożna, Katarzyna Kopczacka, Edyta Burczaniuk, Karolina Jędrej

Wyróżnione prace inżynierskie:
kierunek bioinżynieria – Michał  Możejko
kierunek gospodarka przestrzenna – Ilona Woźniak,  Karolina Pliwka,  Edyta Samojedna
kierunek inżynieria środowiska –  Katarzyna Kopczacka,  Diana  Podbrożna
kierunek leśnictwo –  Joanna Kucharczyk,   Agnieszka  Marut 
kierunek rolnictwo, specjalność agrobiznes –  Marlena Jednacz,  Marek Samulak

Wydział Agrobioinżynierii w roku akademickim 2016/2017 na studiach stacjonarnych I stopnia ukończyło 347 osób.

 

 

Na zakończenie spotkania   rozbrzmiało uroczyste „Gaudeamus igitur”.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci mają okazję spotkać się na rozdaniu dyplomów w tradycyjnych togach i biretach z nazwą uniwersytetu. Kolejne spotkania z absolwentami poszczególnych wydziałów odbędą się w kwietniu według ustalonego harmonogramu, a w przypadku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: w czerwcu.

 

red.