Przewód doktorski Mohammeda Jard Kadhim, Msc

Przewód doktorski Mohammeda Jard Kadhim, Msc pt. The effect of propolis and bee poleen on selected production parameters in Japanese quail (Coturnix japonica)”.
 „Wpływ propolisu oraz pyłku pszczelego na wybrane parametry produkcyjne przepiórek japońskich (Coturnix japonica), wykonany pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Borsuka, promotor pomocniczy dr Sebastian Knaga
Pliki PDF do pobrania: