Konkurs: muzyk do Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”

  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Centrum Kultury i Folkloru Wsi
zatrudni muzyka

 do Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”

na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy  – ½ etatu
w zadaniowym systemie czasu pracy

 
 
Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:
  • akompaniowanie grupom tanecznym
  • udział w próbach kapeli
  • uczestniczenie w koncertach
 
Wymagania:
  • wykształcenie kierunkowe wyższe lub średnie
  • umiejętność gry na akordeonie
  • umiejętność pracy z młodzieżą akademicką
  • umiejętność pracy zespołowej 
 
 

Wnioseko zatrudnienie  na wyżej wymienionym stanowisku należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dział Spraw Pracowniczych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (pokój nr 257 w godz. 7.30-14.30)  do 25 kwietnia 2017 r., z dopiskiem „oferta muzyk”, wraz z następującymi  dokumentami:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie innych dokumentów – zaświadczenia, certyfikaty – potwierdzających posiadane umiejętności.
 

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną  na  rozmowę kwalifikacyjną.