Pożegnanie profesora Eligiusza Madeja


3 kwietnia 2017 r. ze smutkiem, a jednocześnie z chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie pożegnaliśmy emerytowanego profesora naszej uczelni śp. prof. dr hab. Eligiusza Madeja, wybitnego specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt, cenionego nauczyciela akademickiego i zasłużonego pracownika nauki.

Profesor Eligiusz Madej pracował w uczelni w latach 1959 – 2006.  W latach 1988 – 2006 był  Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt, w okresach:  1978 – 1981 i  1993 – 1996 Prodziekanem Wydziału Weterynaryjnego, a  od 1996  do  2002  Prorektorem Akademii Rolniczej w Lublinie.

Pożegnanie, które miało miejsce w Innowacyjnym Centrum Patologii  i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30,  odbyło się z  inicjatywy JM Rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka i jest nawiązaniem do dawnej tradycji naszego Uniwersytetu po ponad 20-letniej przerwie.

 

 

W imieniu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej głos zabrał  prof. dr hab. Andrzej Wernicki, dziekan. W imieniu Uniwersytetu przemawiał prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej.  Ks. Stanisław Sieczka, Duszpasterz Akademicki  poprowadził modlitwę. Profesora Eligiusza Madeja pożegnał w imieniu Senatu, całej społeczności akademickiej oraz własnym JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.

 

W imieniu  Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt  przemówienie wygłosił kierownik, dr hab. Jacek Madany. Głos  w imieniu środowiska lekarzy weterynarii zabrał  lek. wet. Tomasz Górski, Prezes Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 

 

 

 

List kondolencyjny w imieniu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odczytał prodziekan, profesor Przemysław Sobiech. W imieniu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu list kondolencyjny odczytał dziekan, profesor Krzysztof Kubiak. 
 

W uroczystościach pogrzebowych, które miały miejsce na cmentarzu przy ul. Lipowej, obecna była delegacja Uniwersyteu Przyrodniczego w Lublinie, a także delegacje z bratnich, zaprzyjaźnionych wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z Wrocławia, Olsztyna i Warszawy oraz Państwowego Instytutu Weterynarii i Zakładów "Biowet" w Puławach.
 

 

 

red.