Kurs rysunku odręcznego dla kandydatów na studia architektura krajobrazu

 

 

 

 

Celem kursu będzie przygotowanie kandydatów na kierunek

Architektura Krajobrazu z rysunku odręcznego. Spotkania prowadzone będą przez

profesjonalną kadrę naukową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Problematyka zajęć obejmować będzie naukę rysunku w tym: poprawność proporcji

i skali, perspektywę, aksonometrię, odzwierciedlenie iluzji przestrzeni na rysunku. W ramach

zajęć odwzorowywane będą zjawiska obserwowane w krajobrazie miejskim i wiejskim.

 

Przewiduje się 10 spotkań w miesiącu maju i czerwcu w budynku CIW UP w Lublinie,

na ul. Głębokiej 28 w Lublinie, w sali 311 tj.

poniedziałek 15.05, 22.05, 29.05 w godzinach 11-12:30

wtorek 16.05, 30.05 w godzinach 9:30-11

środa 17.05, 31.05 w godzinach 11-12:30

czwartek 18.05, 25.05, 1.06 w godzinach 10-11:30.

 
 

ZAPISY TRWAJĄ DO 13 MAJA 2017 r. !!!

 

KURS JEST BEZPŁATNY 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
 

Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacji Studiów tel. (0-81) 445-66-45.