Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów: WOiAK i WNoŻiB

 

1 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów z Wydziałów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

 

[  GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Uroczystości przewodniczyły i jej otwarcia dokonały: prof. dr hab. Zenia Michałojć, dziekan WOiAK i prof. dr hab. Izabella Jackowska, dziekan WNoŻiB. Do absolwentów zwrócił się w krótkim przemówieniu JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk.

 

Dyplomy odebrało:

– 89 absolwentów  studiów I stopnia Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

– 89 absolwentów studiów I i II stopnia (studia niestacjonarne na kierunku żywienie człowieka i dietetyka) Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

Spotkanie to było okazją do wyróżnienia najlepszych absolwentów oraz wręczenia nagród i dyplomów.

 

 

 

 

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu:

 

Honorową Odznaką UP w Lublinie odznaczeni zostali:

Aleksandra Pańczyk, Justyna Marta Bekier, Bartłomiej Byczkiewiz, Jagoda Oleszczuk

 

nagrody książkowe ufundowane przez Prorektora ds. studenckich i dydaktyki:

Monika Kowalczyk, Maja Rojek, Alona Khusutdinova

 

za działalność w studenckich kołach naukowych wyróżnienia otrzymali:

Diana Gruszkiewicz, Justyna Bekier, Bartłomiej Byczkiewicz, Jan Zdulski, Karolina Tymoszuk, Patrycja Wasilak, Alona Khusutdinova, Dominika Cieslak, Karolina Tymoszuk, Joanna Sitarska, Monika Tracz.

 

za aktywną działalność w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego:

Maciej Cybulak, Aleksandra Czajka, Małgorzata Łapa, Norbert Rojek, Sylwia Żuk

 

Wyróżnione prace inżynierskie:

kierunek ogrodnictwo: Sylwia Banak, Marek Walocha

kierunek ochrona roślin i kontrola fitosanitarna: Aleksandra Pańczyk, Michał Wereski

kierunek zielarstwo i terapie roślinne: Justyna Bekier, Anna Kot, Karolina Tymoszuk

kierunek architektura krajobrazu:  Patrycja Działak, Adrianna Janeczek

 

 

 

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

Honorową Odznaką UP w Lublinie odznaczeni zostali:

Agata Pęcak,  Karolina Zielińska, Paulina Martyna Ambrozik, Sylwia Milczarska, Monika Wałęka, Justyna Mazur, Bernadetta Czubacka,  Magdalena Makara, Katarzyna Kosior,  Iwona Gęca, Joanna Stępniak, Anna Ciechańska, Ewa Lisiecka.

 

nagrody książkowe ufundowane przez Prorektora ds. studenckich i dydaktyki:

Agata Pęcak, Bernadetta Czubacka, Joanna Stępniak

 

za działalność w Studenckim Kole Naukowym Biotechnologów wyróżnienia otrzymali:

Sylwia Milczarska, Marta Adamczyk, Ewelina Kostyńska, Krzysztof Kowal, Paulina Milaniuk, Iwona Niedźwiedź

 

dyplom za wyróżniającą się pracę dyplomową:

kierunek żywienie człowieka i dietetyka: Agnieszka Papiernicka

 

 

Na zakończenie spotkania rozbrzmiało uroczyste „Gaudeamus igitur”.

 

 

Po raz pierwszy absolwenci mieli okazję spotkać się na rozdaniu dyplomów w tradycyjnych togach i biretach z nazwą uniwersytetu, który chętni mogli zakupić na pamiątkę. Kolejne spotkania z absolwentami poszczególnych wydziałów odbędą się według ustalonego harmonogramu w kwietniu, a w przypadku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: w czerwcu.

 

 

red.