Zmarł Prof. dr hab. Eligiusz Madej

 

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 marca 2017 r.
zmarł, przeżywszy 80 lat
  
Ś.P.
 
Prof. dr hab. Eligiusz Madej 
 
 

Emerytowany Profesor Zwyczajny Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt ( 1988 – 2006 )
Prodziekan Wydziału Weterynaryjnego ( 1978 – 1981 i  1993 – 1996 )
Prorektor Akademii Rolniczej w Lublinie ( 1996 – 2002 )
 
Ceniony nauczyciel akademicki, zasłużony pracownik nauki, prawy i szlachetny człowiek, wybitny specjalista z zakresu chorób wewnętrznych zwierząt, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
 
***
 

Pożegnanie  ś.p. Pana Profesora będzie miało miejsce o godz. 12:00

w Innowacyjnym Centrum Patologii  i Terapii Zwierząt przy ul. Głębokiej 30
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 03 kwietnia 2017  r. o godz. 14:00    

w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej  w Lublinie 

                       
 

    Rektor i Senat

Dziekan i Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie