Dni NCN w Kielcach – warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Narodowe Centrum Nauki ogłosilo nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r.

Oferta ta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

•nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
•w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów.


Termin:
10-11 maja 2017 r., dzień I w godz. 10:00-16:00, dzień II w godz. 08:30-12:45.

Więcej informacji/rejestracja: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/warsztaty-2017