Współpraca z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli


27 marca 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, reprezentowanym przez prof. dr hab. Eugeniusza R. Grelę, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, a Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z ramienia którego wystąpił Sławomir Plis, pełniący obowiązki Dyrektora.

 

 

 

 

W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.

 

Dzięki tej współpracy została stworzona możliwość bezpośredniego transferowania do praktyki nowych rozwiązań opracowanych przez naukowców UP w Lublinie.

 

 

Na mocy podpisanego porozumienia zostaną podjęte m.in. wspólne projekty organizacyjno-szkoleniowe, a także odbędą się praktyki studenckie i staże pracowników oraz inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb (np. kursy specjalistyczne).

Bezpośrednio po podpisaniu porozumienia, Dyrektor LODR Sławomir Plis poprowadził gościnny wykład dla studentów UP w Lublinie.

 

 

 

LODR w Końskowoli prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
 
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 

 

 

 

 

red.

fot. DTM, Maciej Niedziółka