Zapraszamy na szkolenie „Jak rozciągnąć godzinę? Zarządzenie czasem z elementami technik asertywności”   „Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.”
Albert Einstein

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami zaprasza wszystkich chętnych studentów i absolwentów do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Jak rozciągnąć godzinę? Zarządzenie czasem z elementami technik asertywności”, które odbędzie się 28 marca (wtorek), od godziny 13:00 do 15:30.

Celem szkolenia jest ukierunkowanie uczestników na świadome i efektywne zarządzanie swoim czasem.

KORZYŚCI:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:
•  praktycznie poznać główne zasady skutecznego planowania i porządkowania zadań
•  przećwiczyć niektóre z narzędzi wspierających zarządzanie czasem
•  przećwiczyć wybrane techniki asertywności

Metody pracy z grupą:
•  dyskusja grupowa, burza mózgów
•  wykład interaktywny
•  ćwiczenia indywidualne i grupowe 

Ilość miejsc: 20

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie potwierdzone przez Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.

Zapisy na szkolenie: 
•    osobiście w pokoju 115B,  ul. Głęboka 31 (siedziba Biura KSiWA) w godz. 8:-15
•    e-mailem:   (w temacie należy podać tytuł szkolenia, a w treści imię i nazwisko, rok i kierunek studiów)
•    telefonicznie 81 445 66 05

Zapraszamy!