Rozpoznanie cenowe w zakresie świadczenia usług profilaktycznych opieki zdrowotnej na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników UP w Lublinie