Współpraca z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

20 marca 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, reprezentowanym przez prof. dr hab. Eugeniusza R. Grelę, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, a Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych z ramienia którego wystąpiła Justyna Jędruch, pełniąca obowiązki Dyrektora.

 

 

 

Na mocy podpisanego porozumienia zostaną podjęte m.in. wspólne projekty organizacyjno-szkoleniowe, a także odbędą się praktyki studenckie i staże pracowników oraz inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb (np. kursy specjalistyczne).

 

"Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych" został utworzony uchwałą Lubelskiego Sejmiku Województwa Lubelskiego z 9 grudnia 2009 roku, a w jego skład wchodzi 17 parków krajobrazowych.

 

 

[ informacja na stronach ZLPK ]

 

 

red.