Współpraca z Dzielnicowym Domem Kultury „Czuby Południowe” i cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży

 

W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Wydziałem Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, a Dzielnicowym Domem Kultury „Czuby Południowe” został zainaugurowany cykl warsztatów „Dedek z klasą”. Warsztaty przeznaczone  dla dzieci i młodzieży szkolnej opracowało  SKN Ochrony środowiska, sekcja Higieny środowiska i Higieny pracy oraz Hydrobiologii.
 

fot. DDK, Bartek Żurawski

Pierwsze warsztaty pt.: „Mikro-strefa: mikroorganizmy w naszym środowisku”, które odbyły się 10 marca 2017r., skierowane do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci nauczyły się m.in., jak ważne jest dokładne mycie rąk w kontekście ich zdrowia. Każde z nich będzie mogło również zobaczyć, co takiego można w laboratorium wyhodować z próbek pobranych z pozornie czystych rąk.

W przygotowaniu są jeszcze trzy propozycje planowane w najbliższych miesiącach:
 

  • „Hałas w środowisku” będzie przedstawiał skutki nadmiernego hałasu dla zdrowia, możliwości jego ograniczania, również na przykładach modeli ekranów akustycznych;

 

  • „Ochrona Przyrody w Polsce: sposoby realizacji i zagrożenia” zapozna młodzież z zagadnieniami związanymi z formami ochrony przyrody w Polsce, w tym z Parkami Narodowymi, Rezerwatami Przyrody, Obszarem Natura 2000 oraz ochroną gatunkową roślin i zwierząt, a także ochroną różnorodności biologicznej.

 

  • „Drobne zbiorniki wodne: rola w ekosystemie i ochronie różnorodności biologicznej” zaprezentuje funkcjonowanie drobnych zbiorników wodnych, a następnie przedstawicieli wodnej makrofauny bezkręgowej występującej w tych zbiornikach. Kolejnym etapem będzie analiza makroskopowa prób makrofauny bezkręgowej i próba oznaczeń wybranych przedstawicieli.

Ze zdjęciami można się zapoznać na stronie DDK "Czuby Południowe.
 

 

red.