Ruszył nabór wniosków – OPUS 13, PRELUDIUM 13

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ukazała się informacja o otwarciu konkursów OPUS 13 oraz PRELUDIUM 13.

Termin naboru: od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.
Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 280 mln zł.

OPUS 13 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 13 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 250 mln zł.

PRELUDIUM 13 – konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
– 60 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
– 120 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
– 180 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 13 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy – opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu. W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF do 16 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i składania wniosków w ogłoszonych konkursach:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Nauki UP:  tel. 81 445 65 99 – Pan Paweł Litwińczuk lub 81 445 69 70 – Pani Katarzyna Ruczkowska.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r.