Porozumienie o współpracy na rzecz działalności proekologicznej ze szkołami i Pszczółka Sp. z o.o.

 

Działania popularnonaukowe na rzecz promowania postaw proekologicznych, wspólne przedsięwzięcia naukowe, współpraca w obszarze studenckich praktyk i staży to główne założenia porozumienia podpisanego 13 marca 2017 r. pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Fabryką Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. i pięcioma lubelskimi szkołami.  Dzięki tej współpracy szkoły będą mogły skorzystać z zajęć warsztatowych oraz otrzymać hotele dla owadów do ustawienia na swoich terenach.

 

 

 

 

W imieniu Uniwersytetu porozumienie podpisał Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, a ze strony Fabryki Cukierków „Pszczółka” Prezes Zarządu Leszek Wertejuk.

Porozumienie z Uczelnią i firmą zawarły następujące szkoły:
•    V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, reprezentowane przez dyrektora Zbigniewa Jakuszko;
•    Szkoła Podstawowa nr. 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, reprezentowana przez dyrektora Jerzego Piskora;
•    Szkoła Podstawowa nr. 38 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, reprezentowana przez dyrektora
Mirosława Wójcika;
•    Szkoła Podstawowa nr. 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie, reprezentowana przez dyrektora Jerzego Kolowce;
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, reprezentowany przez dyrektora Krzysztofa Szuleja.
 

 

 

Współpraca pomiędzy stronami  dotyczyć będzie organizacji zajęć wykładowo-warsztatowych dla młodzieży szkolnej, współdziałania na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki i kultury. Pierwsze zajęcia odbędą się już  w przyszłym tygodniu i będę dotyczyć pszczół, w szczególności ich ochrony. Zostaną  zbudowane hotele dla tych owadów, a następnie zaopatrzone w kokony murarki ogrodowej  –  swoje miejsce znajdą na terenie Szkół.

 

 

 

Z ramienia Uniwersytetu  współpracę koordynuje Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki / Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, dr hab. Aneta Strachecka. W przeprowadzenie warsztatów będą zaangażowani studenci i doktoranci UP w Lublinie

 

 

 

fot.  DTM, Maciej Niedziółka