Konferencja: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

 Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki logo od 2016                Wydział Inżynierii Produkcji logo

 

 

 

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Wydział Inżynierii Produkcji

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

zapraszają na: 

 

 

II Konferencję Naukową

 

„ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”

 

która odbędzie się w dniu:

 11 maja 2017 r. w Lublinie

 

 

Tematyka konferencji obejmuje innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomię stanowisk pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy w rolnictwie, uwarunkowania prawne środowiska pracy, wypadkowość w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym oraz innowacyjne metody przeciwdziałania zagrożeniom, jakość kształcenia w zakresie bhp, kompetencje miękkie specjalisty bhp.

 

Zapraszamy do udziału!

 

[ szczegółowe informacje nt. konferencji ]