Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010

W środę 30 września w Centrum Kongresowym UP przy ul. Akademickiej odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uroczystości poprzedziła Msza Św. w intencji pracowników i studentów UP w Lublinie odprawiona w Kościele Akademickim KUL prze ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego.

Program Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 obejmował:

  • Hymn Państwowy
  • Otwarcie uroczystości i przemówienie JM Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Gaude Mater Polonia
  • Wręczenie odznaczeń i nagród
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka pt. “GMO – Korzyści i obawy”.

W uroczystości oprócz Senatu Uczelni uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz samorządowych, administracyjnych, kościelnych i inni, licznie zaproszeni goście: rektorzy wyższych uczelni, dyplomaci, naukowcy i oczywiście studenci.
JM Rektor w swym wystąpieniu podkreślił, ze dzięki trakcyjnej ofercie edukacyjnej, tworzeniu nowych kierunków studiów, chętnych na studia w uczelni nie brakuje. W br. chęć taką wyraziło 7.531 osób. Spośród nich studia w tym roku rozpocznie w uniwersytecie 1.990 nowych studentów. Ogółem, w uczelni studiuje 11.116 studentów plus doktoranci.

Dla uczelni powinien to być dobry rok, bowiem wiosną ruszyć ma budowa nowych obiektów: Biblioteki Głównej UP oraz Centrum Innowacyjno – Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii przy ul. Głębokiej dla potrzeb Wydziału Inżynierii Produkcji i Wydziału Ogrodniczego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

W czasie uroczystości JM Rektor udekorował wielu pracowników uczelni przyznanym im przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Medalem Edukacji Narodowej”.

  • Uroczystości zakończyło odśpiewanie pieśni “Gaudeamus”.


[ galeria ]