Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2017 r.

Rodzaj konkursu

2017

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Rozstrzygnięcie konkursu do

OPUS

15 marca 2017

16 czerwca 2017

15 grudnia 2017

15 września 2017

15 grudnia 2017

15 czerwca 2018

PRELUDIUM

15 marca 2017

16 czerwca 2017

15 grudnia 2017

15 września 2017

15 grudnia 2017

15 czerwca 2018

HARMONIA

14 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

MAESTRO

14 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

SONATA

14 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

SONATA BIS

14 czerwca 2017

15 września 2017

15 marca 2018

SONATINA

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2018

ETIUDA

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2018

UWERTURA

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2018

TANGO

15 grudnia 2017

15 marca 2018

15 września 2018

 

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów są umieszczane na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.