Konkursy w przygotowaniu: OPUS 13, PRELUDIUM 13. Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 15 marca 2017 r.

OPUS, SONATA i PRELUDIUM to sztandarowe konkursy Narodowego Centrum Nauki, przeznaczone dla szerokiego grona naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi. Są ogłaszane dwa razy do roku, nieodmiennie cieszą się największym zainteresowaniem wśród badaczy.


15 marca 2017 r. zostaną ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki
2  konkursy: OPUS oraz PRELUDIUM.

OPUS to najpopularniejszy wśród naukowców konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki. Do konkurs OPUS mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

PRELUDIUM to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Startują w nim przede wszystkim doktoranci, którzy mają możliwość samodzielnego pokierowania projektem badawczym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy