Konkurs 3.1 POWER w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! – spotkanie informacyjne

Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Termin składania wniosków: od 6 marca do 21 kwietnia 2017 r.

Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie? – Projekt musi dotyczyć realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

W konkursie „Studiujesz? Praktykuj!”, nie ma limitu składanych wniosków o dofinansowanie, co pozwala uczelni na złożenie więcej niż jednego wniosku.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-sp217/ oraz kontaktując sie z pracownikami Centrum Nauki: Panią Katarzyną Ruczkowską lub Panem Pawłem Litwińczukiem, pod nr telefonu: 81 445 65 99.

Informujemy również, iż planowane jest spotkanie informacyjne prowadzone przez pracowników Centrum Nauki dotyczące ww. konkursu na dzień 17.03.2017 r., o godz. 12.00. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia drogą mailową na adres: do dnia 15.03.2017.