Wizyta z Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego


W dniach 7-9 grudnia 2016 w ramach Programu MOST na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przebywali na stażu naukowym doc. Dimitrij Cziż i doc. Tatjana Tjetjeriniec, pracownicy Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego.

 

 

MOST to program UE mający na celu rozszerzenie kontaktów między naukowcami z Unii Europejskiej i Białorusi. Spotkanie miało na celu zapoznanie gości z bazą naukowo-badawczą Wydziału Inżynierii Produkcji. Podjęto również decyzje dotyczące powołania konsorcjum mającego na celu przygotowanie wniosku o projekt transgraniczny z udziałem podmiotów z Polski, Białorusi i Ukrainy.

 

 

 

Współpraca między Wydziałem Inżynierii Produkcji (WIP) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczo-Technicznym ma wieloletnie tradycje. Pracownicy wspomnianych jednostek prowadzą wspólne badania, których wynikiem są różnorodne publikacje. Prof. dr hab. Wojciech Tanaś, pracownik WIP, jest absolwentem, studiów, doktorantem i habilitantem BGATU.