RELACJA ZE SPOTKANIA KLUBU PRACODAWCÓW

 

W dniu 9 lutego 2017 roku w Ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się spotkanie Klubu Pracodawców, które zainaugurowało pracę Klubu w 2017 roku. 

 

Podczas obrad przekazano aktualne informacje na temat form wsparcia, projektów i środków finansowych, jakimi dysponuje Miejski Urząd Pracy w Lublinie w  2017 roku.  Z kolei Pan Jacek Paprota – Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju przedstawił informacje na temat możliwości aplikowania o granty na innowacje społeczne w ramach projektu „Mikro innowacje. Makro korzyści”, realizowanego przez LFR  w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.  Istotnym punktem obrad Klubu Pracodawców była dyskusja i odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. instrumentów rynku pracy oraz zasad przyznawania określonych form wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne.

 

Prezentacja własnej firmy dokonana przez Pana Łukasza Milewskiego Vice Prezesa Zarządu Zespołu Doradców Kredytowych – nowego Członka Klubu Pracodawców stanowiła epilog  spotkania. 

 

 

Źródło: www.mup.lublin.pl