Spotkanie referatowo-dyskusyjne dotyczące hodowli owiec i kóz


22 lutego 2017 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się spotkanie referatowo-dyskusyjne zorganizowane przez władze Koła Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego przy współpracy z Katedrą Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego oraz  Zakładem Parazytologii i Chorób Inwazyjnych UP w Lublin.

 

 

Gościnny udział wzięli w nim przedstawiciele praskich jednostek naukowych:  Instytutu Produkcji Zwierzęcej oraz Instytutu Mleczarstwa. W ramach spotkania zaprezentowali dwa interesujące wykłady. Pierwszy pt. „Komórki somatyczne w mleku małych przeżuwaczy”, przedstawiły inż. Růžena Seydlová  z Instytutu Mleczarstwa oraz  dr Jana Rychtářová z Instytutu Produkcji Zwierzęcej. Kolejny wykład pt. „Tradycyjny wypas owiec w Karpatach” zaprezentował dr Michał Milerski z Instytutu Produkcji Zwierzęcej.

 

 

 

Wykłady spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, w tym członkowie PTZ, pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Szerszą relację z pobytu gości z Czech można zobaczyć na stronie „Jagnięcina z Lubelszczyzny”. 
 

 

Tekst: Jolanta Król
Zdjęcia: Wiktor Bojar