65-lecie Wydziału Agrobioinżynierii

 

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obchodzi 65-lecie swego istnienia.
Z tej okazji w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbyły się uroczystości z udziałem władz uczelni i licznych zaproszonych gości.
Uroczystości otworzył i przewodniczył im dziekan wydziału, prof. dr hab. Stanisław Baran, który przypomniał, że Wydział Agrobioinżynierii (początkowo funkcjonujący pod nazwą Wydziału Rolnego a potem Rolniczego) rozpoczął swą działalność w 1944 roku, jeszcze w strukturze powstającego wówczas UMCS. Dziś zatrudnia 130 nauczycieli akademickich, w tym 46 profesorów.
Studia na Wydziale Agrobioinżynierii prowadzone są na 5 kierunkach i w 10 specjalnościach. Na wydziale studiuje ponad 3 tysiące studentów, a przez minione 65 lat doczekał się ponad 17,5 tys. absolwentów. Są wśród nich znane w kraju osobistości, naukowcy, przedsiębiorcy czy też urzędnicy pełniący ważne funkcje administracyjne w regionie i w kraju.
Wielu pracowników Wydziału Agrobioinżynierii otrzymało w czasie uroczystości specjalnie wybite z tej okazji medale pamiątkowe a niektórzy także odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Nagrodzonym pogratulował uczestniczący w uroczystościach JM Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Marian Wesołowski.
Uroczystości uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”, zaś zakończyło je sympozjum naukowe nt. „Nauka i dydaktyka wobec nowych wyzwań dla gospodarki i zagrożeń środowiska”.

[ galeria ]