Sztuka kulinarna ucztą zmysłów

Opis: Zmysły odgrywają olbrzymią rolę w naszym życiu, gdyż za ich pomocą odbieramy świat zewnętrzny. To one pobudzają nasze odczucia i emocje, a także wpływają na nasze decyzje. Ich znaczenie szybko uświadomili sobie specjaliści od marketingu, którzy zaczęli je wykorzystywać do tworzenia kampanii promocyjnych. W ten sposób narodził się tzw. marketing sensoryczny. Cechy sensoryczne są także istotnym kryterium oceny jakości żywności. Można je scharakteryzować głównie metodami analizy sensorycznej, w której zmysły człowieka spełniają funkcję aparatu pomiarowego. W trakcie wykładu zostanie omówiona rola zmysłów w odbiorze wrażeń związanych z żywnością oraz ich znaczenie w marketingu sensorycznym. Podczas warsztatów Uczestnicy będą mogą sprawdzić wrażliwość zmysłu smaku poprzez wykonanie próby na „daltonizm smakowy”.

 

Prowadzący:

 

Liczba osób:  30

Lokalizacja: Uczelnia, możliwy dojazd do szkół

Czas trwania: 45 – 60 min

Forma: prezentacja multimedialna, warsztaty