Zawody w siłowaniu – twarde kontra sprężyste

Opis: Celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom metody badania właściwości żywności reprezentowanych przez wytrzymałość mechaniczną. Uczestnicy przeprowadzą eksperymenty (pomiary z wykorzystaniem aparatury badawczo-naukowej), na których podstawie będą mogli porównać i zinterpretować cechy żywności takie jak: twardość, sprężystość, spoistość, siła cięcia. Uczestnicy poszukają związku pomiędzy wrażeniami podczas gryzienia i przeżuwania pokarmu, a wynikami pomiarów instrumentalnych. Będą mogli także porównać jakość wyrobów (np. parówek) różnych marek.

 

Prowadzący: Agnieszka Latoch, Dariusz M. Stasiak, Marcin Maksymiec

 

Liczba osób:  15

Lokalizacja: Uczelnia

Czas trwania: 2 x 45 min

Forma:  warsztaty, zajęcia laboratoryjne, pokaz