Ocena sytuacji finansowej agroprzedsiębiorstwa

 

OpisCelem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania analizy sprawozdań finansowych, zasadami interpretowania i prezentowania wyników analiz, na podstawie których podejmowane są decyzje w przedsiębiorstwie. Warsztaty obejmować będą część wykładową (prezentacja multimedialna) oraz praktyczną (praca w kilkuosobowych zespołach). Praca zespołowa polegać będzie na przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej agroprzedsiębiorstwa na podstawie danych empirycznych.

 Prowadzący: Aneta Zakrzewska, Renata Kubik  

 

Liczba osób: do 35

Czas trwania: 45 min

Forma: wykład, zajęcia interaktywne, warsztat

 

Uwagi:  Każdy z uczestników otrzyma zestaw materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów (płyta CD z prezentacją, materiały drukowane: sprawozdanie finansowe analizowanego agroprzedsiębiorstwa, zestaw wskaźników finansowych).