Porozumienie o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Fabryką Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

W dniu 13 marca 2017 r. o 11:30  w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostaną  podpisane dwa porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Fabryką Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o., a także pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Fabryką Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. oraz  Szkołami Ponadgimnazjalnymi, Gimnazjalnymi oraz Podstawowymi w Lublinie.

Porozumienie jest przykładem współpracy sfery nauki i biznesu. Dotyczy propagowania wyników prowadzonych badań naukowych,  organizacji konferencji i wykładów, stwarzania studentom możliwości korzystania z materiałów i technologii Pszczółki, współdziałania na rzecz rozwoju oraz popularyzacji nauki i kultury.

W ramach porozumienia ze szkołami i Fabryką Cukierków „Pszczółka” pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będą prowadzili dla młodzieży szkolnej w marcu br. zajęcia oraz warsztaty propagujące postawy proekologiczne związane z pszczołami. Zostaną także zbudowane hotele dla tych owadów, które zostaną zaopatrzone w kokony murarki ogrodowej i ustawione na terenie Szkół.