Przewód doktorski mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki

Przewód doktorski mgr inż. Roberta Piotra Pastuszki pt. "Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej", wykonany pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Barłowskiej
 
 Pliki PDF do pobrania: