Zmarł prof. dr hab. Zbigniew Siarkowski

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy,
że w dniu 2 września 2009 r.
zmarł prof. dr hab. Zbigniew Siarkowski

Długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Katedry Maszyn i Urządzeń Rolniczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Został pochowany 7 września 2009 r. na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku w Lublinie.

Prof. dr hab. Zbigniew Siarkowski urodził się 14 października 1947 r. w Wożuczynie. W 1970 r. ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny UMCS, uzyskując dyplom mgr. matematyki, specjalność metody numeryczne. W latach 1970-1975 pracował w Pracowni Programowania Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa w Warszawie jako projektant systemów informatycznych. Od 1976 r. pracował w Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych, ostatnio na stanowisku profesora.

W 1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie. Promotorem pracy był prof. dr hab. Janusz Haman.
Od 1988 r. swoje zainteresowania ukierunkował na optymalizację procesów technologicznych w chowie bydła i system doradztwa dla producentów bydła. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, a w 2002 r. tytułu profesora nauk rolniczych.

Jego podstawowe zainteresowania naukowe dotyczyły optymalizacji procesów technologicznych w produkcji rolniczej oraz systemów transportu rolniczego. Dorobek obejmował około 100 publikacji naukowych, w tym współautorstwo książek „Mechanizacja produkcji zwierzęcej” oraz „Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej”.

Prowadził zajęcia z teorii niezawodności, metodologii nadań naukowych oraz komputerowego doradztwa w produkcji rolniczej. Był promotorem trzech prac doktorskich i wielu prac magisterskich.

Był członkiem Sekcji Mechanizacji Rolnictwa Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz European Society of Agricultural Engineers z siedzibą w Bedford.

Jako wybitny naukowiec miał respekt przed złożonością mechanizmów rządzących dyscypliną naukową, którą uprawiał. Takie podejście pozwalało Mu na trafny osąd, ale także wyrobiło w Nim właściwy dystans do życiowych działań, w których zawsze dostrzegał innego człowieka z jego wątpliwościami czy rozterkami. Zyskiwał sobie przez to uznanie i szacunek.
Odejście od nas Profesora dr. hab. Zbigniewa Siarkowskiego jest wielką stratą dla nauki polskiej, a szczególnie dla lubelskiego ośrodka naukowego.