zmieniające zarządzenie nr 8 Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Rolniczej w Lublinie w 2006 roku