powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o  wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO w sprawie dotyczącej przystosowania domów studenckich Akademii Rolniczej w Lublinie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego