składania zapotrzebowań na dostawy, usługi oraz roboty budowlane przez jednostki i komórki organizacyjne Akademii Rolniczej w Lublinie oraz jej oddziałów zamiejscowych