powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze studentami II roku studiów, którzy złożyli wniosek w sprawie odbycia przysposobienia obronnego