wprowadzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich w ramach projektu Prace naukowe doktorantów AR szansą dla lubelskiego rynku innowacji w  Akademii Rolniczej w Lublinie” oraz powołania Komisji Rekrytacyjnej dokonującej kwalifikacji uczestników studiów doktoranckich do udziału w tym projekcie