wprowadzenia Aneksu nr 2 do Instrukcji zasad sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów finansowo-księgowych w Akademii Rolniczej w Lublinie