zmieniające „Zasady (politykę)rachunkowości i uczelniany plan kont Akademii Rolniczej w Lublinie”