powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Doświadczalnej 48, tj. działki nr 1/55 o powierzchni 2016 m2, zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. 754,6 m2