powołania Międzyzwiązkowej Komisji Socjalnej oraz Komisji Kwalifikacyjnej ds. Socjalnych Emerytów i  Rencistów