Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KP/WTP/5/2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania  nr KP/WTP/5/2019 na wybór dostawcy usługi  przygotowania posiłków, usługi podawania posiłków, we wskazanym w zaproszeniu terminie wpłynęła 1 oferta.Oferta złożona została przez:

 

Grota Bochotnicka

Bochotnica

ul. Puławska 6

NR NIP: 716 162 82 27

NR REGON: 430762056

 

Oferta została złozona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.