Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KP-w/2019

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iz w wyniku postępowania nr KP-w/2019 na wybór wykonawcy: "Usługi rezerwacji , sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, we wskazanym w zaproszeniu terminie wpłynęła 1 oferta. Oferta złożona została przez:

 

POLOT Jerzy Furtak

ul. Jasna 6

20-007 Lublin

NR NIP: 712-106-41-49

NR REGON: 431149228

 

Oferta została złożona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.