Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KP/KOM/1/2020

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iż w wyniku postępowania nr KP/KOM/1/2020 na wybór wykonawcy usługi nagrania i wyprodukowania  filmu reklamowego na 65-lecie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we wskazanym terminie wpłynęły 4 oferty. 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez: 

 

Kosarzew-Stróża 18

23-110 Krzczonów

NIP 946-239-50-90