Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KP/BIOST/9/2019

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iż w wyniku postępowania nr KP/BIOST/9/2019 na wybór wykonawcy – Usługi organizacji warsztatów wdrożeniowych: "Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich – koza sandomierska" w dniach 29-30 listopada 2019 , we wskazanym w zaproszeniu terminie wpłyneły 2 oferty. 

Poniższa oferta okazała się być najkorzystniejsza cenowo:

 

 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 

ul. Górska 6/10/71

00-740 Warszawa

NR NIP 5260001252

NR Regon 007022223

 

Oferta została złożona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.