Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu KP/BIOST/8/2019

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iż w wyniku postępowania nr KP/BIOST/8/2019 na wybór wykonawcy – Usługi organizacji warsztatów wdrożeniowych pt: "Wytwarzanie  produktów mlecznych na poziomie gospodarstwa" w okresie 27-28 listopada 2019 r. we wskazanym w zaproszeniu terminie wpłynęła 1 oferta. Oferta została złożona przez:

 

Polski Związek Hodowców Bydła Białogrzbietego 

ul. Akademicka 13/114

20-950 Lublin

NR NIP 712-329-82-94

NR REGON 362026080

 

Oferta została złożona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.