Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 7/GL/05.11.2020

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, iż w wyniku postępowania nr  7/GL/05.11.2020 „Dostawa oprogramowania do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych serwerów i baz danych w środowisku fizycznym i wirtualnym w ilości 60 licencji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” w dniach 9-15 listopada 2020 , we wskazanym w zaproszeniu terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z ofert została odrzucona jako nie spełniająca warunków w opisie przedmiotu zamówienia.
 
Oferta spełniająca warunki:
 
System Data Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec
NIP: 817-20-31-249
REGON: 180173809 
KRS: 0000266000
 
Oferta została złożona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.