Wpis 355

  Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie łącznie 12 badań zestawów kotłowych z palnikiem na pelet o zakresie mocy 10-300 kW     w pojedynczych etapach

 –ogłosznie

 –zaproszenie

 –załącznik nr 4 oferta wykonawcy

 –wzór umowy

 -wybór oferty