Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

ogloszenie

oferta wykonawcy wzór

– szczególowa oferta cenowa

– umowa odpady

wykaz dokumentów

załącznik 2

załącznik 3