Zmarł prof. dr hab. Mirosław Pięta

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że  w dniu 4 lipca 2022 r. zmarł

Prof. dr hab.

Mirosław Pięta

 

Wieloletni pracownik naukowy Katedry Hodowli Owiec i Kóz,

Wybitny specjalista z zakresu zootechniki

 

Za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Pan Profesor został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Na­rodowej i Złotym Krzyżem Zasługi

oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę, cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

 

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Dziekan i Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  oraz pracownicy Uczelni

 

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w dniu 9 lipca 2022 r. o godzinie 11.00.

w miejscowości Cecylówka Brzózka k/Kozienic