Zgłaszanie kandydatów na dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (26-30.04.2021)

W dniach od 26 kwietnia 2021 (godz. 8oo)do 30 kwietnia (godz. 1000) wszyscy pracownicy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki mogą wskazywać kandydatów na dziekana. Każdy może wskazać jedną osobę spośród pracowników z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, którzy są zatrudnieni na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki poprzez wrzucenie do urny karty z imieniem i nazwiskiem wskazanej osoby. Urna do wrzucania kart będzie znajdować się w Dziekanacie. Kartę z pieczęcią Wydziału, na której będzie się wskazywać kandydata na dziekana należy odebrać w Dziekanacie po złożeniu podpisu na liście.

                                                                   Prof. dr hab. Joanna Barłowska
                                                                   Dziekan
                                                                   Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki